BetterGeoEdu - Lär dig om naturresurser med Minecraft!

 
 
 
Explore.jpg

Vad är Minecraft och BetterGeo?

Minecraft är ett populärt spel världen över. Målet med spelet är att överleva i en öppen värld uppbyggd av block. För att bygga byggnader och verktyg för att överleva så behöver du utvinna naturresurser som trä, sten och metaller. En stor del av spelet handlar om att leta efter mineral och metaller som järn, guld och diamanter. På många sätt handlar spelet om geologi - läran om vår jord.

 

BetterGeo är en mod till spelet Minecraft. En mod, eller modifikation, ändrar hur spelet fungerar, exempelvis genom att ändra eller lägga till funktioner. BetterGeo lägger till realistisk geologi till Minecraft - nya bergarter, jordarter, mineral och metaller samt nya, realistiska placeringar i världen för dessa. Modden introducerar även mijleffekter av gruvdrift samt nya verktyg och föremål som hjälper dig i spelet.

 
 
 

BetterGeoEdu hjälper dig komma igång med att undervisa med Minecraft!

Nedan finner du undervisningmaterial för att hjälpa dig komma igång med att undervisa dina elever med Minecraft. Du hittar även en installationsguide. Materialet är gratis, men kräver att du har Minecraft installerat på din dator för att användas.

 
 
 
 
Kimberlit.jpg

Undervisa om naturresurser - byggblocken i vårt samhället

 
 
kimberlite.JPG

Mineral och bergarter

BetterGeo introducerar en mängd mineral och bergarter till Minecraft. Lär dig identifiera stenar baserat på deras mönster, färg, hårdhet,  magnetism eller elektriska ledningsförmåga med BetterGeo. 

 
soil.JPG

Jordarter

I BetterGeo hittar du flera olika jordarter. Lär dig av dom skiljer dom åt, hur bra det går att odla i olika jordar och i vilka klimat du hittar dom.

 
Skärmklipp.JPG

Från sten till metall

Nästan allt i vårt samhälle innehåller metaller, från våra hus och skolor till bilar, datorer och mobiltelefoner. Men hur många metaller finns, och hur får vi fram dom? BetterGeo introducerar fler metaller och legeringar (blandningar av metaller) till Minecraft och ger de nya användningsområden.

 
milj.JPG

Miljöeffekter

Att bryta mineral har flera effekter på vår natur. Att utvinna metaller kostar mycket energi och kan förorena vår natur. Genom tekniska lösningar kan du dock minska miljöeffekterna, bland annat genom att installera rökgasrenare. BetterGeo introducerar miljöeffekter till Minecraft, men även lösningar.