lecture1.jpg

Lektion: Mineral och bergarter

I denna får eleverna arbeta med naturvetenskap, datorvetenskap och svenska medan de tittar på och beskriver olika bergarter och mineral i BetterGeo och i verkligheten. Övningen består av två delar i olika steg, som kan ses nedan.

Vad behöver du?

  • En dator per två elever. Datorn behöver ha BetterGeo och ResetMap-mod (se installationsguiden). En särskild karta används för denna övning, som kan hittas via en länk.

  • En uppsättning stenar och mineral (gnejs, gabbro, kalksten, granat, zinkblände, fältspat) för varje grupp

  • En spik eller något i metall för att skrapa stenar med

  • En porslinsplatta eller en porslinspropp för att titta på mineralens streckfärg

  • Färgpennor

  • Instruktionspapper för eleverna: länk

Klass och ålder?

Övningen är lämplig för åldrarna 8-11. Klassstorlek beror på klassens erfarenhet med Minecraft på datorer. En mindre klass eller halvklass, upp till 8 grupper, rekommenderas.

Tid?

Övningen tar ungefär 1,5 timmar med en oerfaren klass, men kan göras snabbare om klassen är mer erfaren med att använda Minecraft på dator, då mindre tid kommer att behövas för att starta för alla.

Svårighetsgrad?

Låg till medium. Svårigheten beror på erfarenheten i klassen med Minecraft på dator. Vissa elever har svårt med kontrollerna i början. Användning av instruktionsverktyg rekommenderas (länk).

 

Del 1: Spela


Steg 1: Förberedelse

Klassen delas upp i par. Det är en fördel om en i varje grupp har spelat Minecraft tidigare. Varje grupp får en dator, instruktionspapper och färgpennor. En person börjar spela medan den andra tar anteckningar. De byter när halva tiden har gått, så båda får spela. Detta visas tydligt med skyltar i spelet.


Steg 2: Bergarter i BetterGeo

Starta datorerna. Eleverna väljer Singleplayer -> create from template -> Mineral och bergarter och skriver namn i rutan. De spelar ensama i ett så kallat "singleplayer-läge", inte tillsammans (kallat multiplayer).

Eleverna börjar spela i en särskild värld som görs för lektionen. Kartan är fylld med skyltar som ger instruktioner. Lektionen består av olika rum i spelet. Varje rum har en uppgift för eleverna att göra.

Det första rummet är ett rum fyllt med bergarten gnejs. Eleverna är får titta på stenen (vilket är ett block i Minecraft) och skriva ner namnet och måla det (färg, textur). Eleverna behöver också ta reda på hur hård stenen är. Detta görs genom att använda en hacka som hämtas i startområdet och håller ned vänster-klick. Eleverna skriver ner hur mycket tid i sekunder stenen tar att ha sönder. Tiden visar en uppskattning av hur hård stenen är. Resultaten kan jämföras senare.

När eleverna är färdiga med första rummet fortsätter de till nästa rum genom en dörr. De tre första rummen är fyllda med bergarter där eleverna får göra samma sak. När eleverna är färdiga med de tre första rummen kommer de till en trappa i spelet, detta markerar att halva del 1 är gjord och slutet av steg 2.


Steg 3: Mineral i BetterGeo

När eleverna har gjort steg 2 byter de spelare så att den som tog anteckningar får spela och vice versa. Detta indikeras med en skylt i spelet.

För att komma till första rummet i steg 3 måste eleverna svara på en fråga i spelet. Frågan handlar om de bergarter som de såg. Den första frågan är "är gnejs randig?". Svarsalternativen finns ovanför två dörrar, genom att välja rätt dörr kommer de till nästa rum. Dörrarna består av ett hårt material som eleverna måste hacka sig genom. Detta är för att det ska vara svårare att bara gissa. Väljer de fel dörr kommer de till ett tomt rum med ett skyltar som säger att de ska prova den andra dörren. När eleverna valt rätt dörr kan de se ett mineral. Eleverna skriver ner namnet på mineralet och målar det. När de är färdiga fortsätter de till nästa rum med frågor på samma sätt som tidigare. Det finns totalt tre mineral att hitta.


Steg 4: Fritt spelande

När de har hittat de tre bergarterna och tre mineralen får eleverna spela fritt tills alla är färdiga. När de lämnar det sista rummet tas de till ett fritt spelområde. Om de vill kan de göra uppgifter som ges av skyltar. När alla är färdiga, fortsätt till steg 5.

 

Del 2: Identifiera bergarter och mineral


Steg 5: Förberedelse

Datorerna plockas bort för del 2. Eleverna behåller sina anteckningar. Förbered uppsättningar av bergarter och mineral för varje grupp. För steg 6 får varje grupp en uppsättning av tre bergarter och en spik (eller någonting för att skrapa stenarna med). För steg 8 får eleverna en uppsättning av tre mineral och porslinsplattan (eller porslinsproppen). Ett förstoringsglas är valfritt.


Steg 6: Bergarter i verkligheten

Eleverna får en uppsättning bergarter att titta på. Uppgiften är att identifiera bergarterna med hjälp av anteckningarna de har från att spela spelet. Spiken kan användas för att se hur hårda stenarna är, om den blir repad är det sannolikt en mjuk sten. Använd handskar eller annan säkerhetsutrustning om det behövs.

När alla har gissat frågar du eleverna vilken sten de trodde var vilken. Börja med den första bergarten, gnejs. Fråga även eleverna hur de identifierade stenarna.


Steg 7: Prata om bergarter och deras användning som naturresurser

Använd det inspirerande materialet nedan för att prata om bergarterna och vad de används för i det verkliga livet. Använd om möjligt bilder av verkliga föremål, till exempel byggnader.

Gnejs:

Gabbro:

Kalksten:


Steg 8: Mineral i verkligheten

Eleverna får en uppsättning mineral att titta på. Uppgiften är att identifiera de olika mineralen med hjälp av anteckningarna de har från att spela spelet. Porslinsplattan kan användas för att ta reda på vilken streckfärg mineralet har. Förklara för eleverna hur det här kan användas för att identifiera mineral. Sträckfärgen är inte alltid densamma som färgen på mineralet i sig, utan är mineralpulverets färg.

När alla har gissat frågar du eleverna vilket mineral de trodde var vilken. Börja med det första mineralet , fältspat. Fråga även eleverna hur de identifierade mineralen.

 


Steg 9: Prata om mineral och deras användning som naturresurser

Använd det inspirerande materialet nedan för att prata om mineralen och vad de används till i verkligheten. Om det är möjligt, använd bilder av verkliga objekt, till exempel ädelstenar eller till och med föremål i rummet (till exempel zink i stål).

Fältspat:

Zinkblände:

Granat:


Steg 10: Utvärdera

Fråga eleverna vad de lärde sig och vad de kommer att komma ihåg från lektionen. Fråga också om det var kul att använda ett spel och titta på riktiga saker som de såg i spelet. Du kan också fråga om de tyckte att lektionen var svår, och om de vill göra något liknande igen.