lecture1.jpg

Predavanje: Kamnine in Minerali

S to vajo bodo učenci skozi opazovanja in opisovanja različnih kamnin in mineralov, ki se pojavljajo v BetterGeo in v resničnem svetu, razvijali veščine na področju naravoslovja, računalništva in angleškega jezika. Vaja je sestavljena iz spodaj predstavljenih dveh delov, razdeljenih na korake.

Kaj potrebujete?

 • En računalnik na dva učenca. Računalniki morajo imeti dodatka BetterGeo in ResetMap. V sklopu te vaje je narejena posebna mapa, ki je dosegljiva preko povezave: povezava.

  Zbirko kamnin in mineralov (gnajs, gabro, apnenec, granat, sfalerit, glinenci) za vsako skupino

  Žebelj, kovanec ali nekaj kovinskega za razenje kamnine

  Hrapava porcelanasta ploščica ali porcelanasta varovalka, za določanje barve črte minerala

  Barvne svinčnike

  Navodila za učence (ki se lahko prenesejo na računalnik: povezava.

Starost in velikost razreda?

Vaja je primerna za starostne skupine učencev med 8 in 11 letom. Velikost učencev v razredu je odvisna od izkušenj samih učencev pri igranju igre Minecraft. V razredu z učenci, ki s to računalniško igro še nimajo izkušenj, je priporočljivo do 8 parov učencev.

Potreben čas?

Vaja traja približno uro in pol za razrede z učenci, ki s to računalniško igro še nimajo izkušenj. Vaja se lahko zaključi tudi hitreje, če se izkaže, da je razred bolj izkušen pri igranju igre Minecraft.

Stopnja zahtevnosti?

Nizka do zmerna. Stopnja zahtevnosti je odvisna od izkušenj učencev pri igranju igre Minecraft. Nekateri učenci s težavo obvladujejo upravljalne mehanizme. Zato se priporoča uporaba navodil, ki se nahajajo na spletni strani BetterGeoEdu.  

 

1. del: igranje


1. korak. Priprava

Učenci v razredu so razdeljeni v pare. Zaželeno je, da je eden v paru že prej igral Minecraft. Vsak par dobi računalnik, navodila in barvne svinčnike. Medtem, ko en učenec začenja z igro, drugi učenec zapisuje.

Učenci se zamenjajo po poteku polovice igre, tako da imata oba v paru priložnost igrati. Polovico igre jasno sporoči znak v igri.


2. korak. Kamnine v BetterGeo

Zaženite računalnike. Učenci izberejo ”En igralec” (”Singleplayer”) -> ”Ustvari iz predloge” (»Create from template«)-> ”Izberi vajo Minerali in kamnine” (”Choose exercise Minerals and rocks”) ter vpišejo imena. Vsi učenci igrajo sami v t.i. ”način za enega igralca” (”Singleplayer mode”), ne pa skupaj (t.i. način za več igralcev (”Multiplayer mode”)).

Učenci začnejo z igro v posebnem svetu (karti), ki je pripravljena za to vajo. Na karti je veliko znakov, ki učencem dajejo navodila. Igra v vaji je sestavljena iz različnih sob. Vsaka soba ima za učenca nalogo in je vezana na minerale in kamnine.

Prva soba je soba z gnajsom. Učenci imajo nalogo, da si ogledajo kamnino (blok v Minecraftu) in napišejo njeno ime ter jo obarvajo (barva, tekstura). Poleg tega morajo učenci ugotoviti, kako trdna je kamnina. To se lahko izvede s krampom, ki ga pridobijo na začetku z držanjemna leve tipke na miški. Učenci zapišejo, koliko časa (sekund) so potrebovali, da so razbili kamnino. Potreben čas kaže približno trdoto kamnine. Rezultati se kasneje lahko primerjajo.

Ko učenci končajo nalogo v prvi sobi, nadaljujejo v drugi sobi, v katero vstopajo skozi vrata. Prve tri sobe so sobe s kamninami, v katerih učenci naredijo enako nalogo. Ko končajo naloge v prvih treh sobah, pridejo na stopnišče v igri, kar označuje polovico igre in konec 2. koraka.


3. korak. Minerali v BetterGeo

Ko učenci opravijo 2. korak, se med seboj zamenjajo tako, da tisti, ki je do sedaj pisal, prične z igro in obratno. Ta trenutek v igri je naznanjen z znakom.

Za vstop v prvo sobo v 3. koraku v igri morajo učenci odgovoriti na vprašanje. Vprašanje se nanaša na kamnine, ki so si jih pravkar ogledali. Prvo vprašanje je ”Ali je gnajs progast?”. Odgovora sta nad vrati in izbira točnega odgovora vodi v naslednjo sobo. Za odpiranje vrat morajo učenci uporabiti kramp, s katerim si bodo odprli vrata. To upočasni ugibanje. Izbira napačnih vrat vodi v prazno sobo s sporočilom, naj poskusijo skozi druga vrata.

Ko učenci izberejo prava vrata, se jim predstavi en mineral iz vitrine. Učenci si zapišejo ime minerala in ga obarvajo.

Ko to opravijo, učenci nadaljujejo v naslednjo sobo z vprašanji na enak način kot prej. Vse skupaj morajo najti tri minerale.


4. korak. Svobodna igra

Ko učenci opravijo s tremi kamninami in tremi minerali, se lahko svobodno igrajo dokler niso vsi končali. Ob izhodu iz zadnje sobe prihajajo v območje svobodne igre. Če želijo, lahko izvajajo naloge, podane v znakih. Ko vsi zaključijo, nadaljujejo s 5. korakom.

 

2. del: Ugotovite minerale in kamenje v resničnem življenju


5. korak. Priprava

V drugem delu učenci ne potrebujejo računalnikov. Zapiski, ki so jih učenci naredili v prvem delu vaje, pripomorejo pri nadaljevanju izvajanja vaje. Pripravite zbirko kamnin in mineralov za vsako skupino. V 6. koraku dobi vsaka skupina po tri kamnine in žebelj (ali kovanec). V 8. koraku dobijo učenci po tri minerale in hrapavo porcelanasto ploščico (ali porcelanasto varovalko). Povečevalno steklo je ena izmed dodatnih možnosti.


6. korak. Kamnine v realnem svetu

Učenci dobijo kamnine na ogled. Njihova naloga je, da opredelijo kamnine na podlagi zapiskov iz igre. Z žebljem (ali kovancem) preverijo, kako trdna je kamnina; če jo lahko razimo, je najverjetneje mehka. Če je potrebno, uporabite rokavice ali drugo zaščitno opremo.

Ko končajo, v sklopu diskusije vprašajte učence, za katero kamnino so mislili da gre. Začnite s prvo kamnino - gnajsom, potem jih vprašajte tudi za ostale. Vprašajte učence, kako so določili kamnine.


7. korak. Pogovor o kamninah in njihovi uporabi kot surovine

Poslužite se spodnjega materiala za pogovor o kamninah in njihovi uporabi v resničnem življenju. Če je mogoče, uporabite slike vsakdanjih predmetov in objektov, kot so denimo zgradbe.

Gnajs

Gabro

Apnenec


8. korak. Minerali v v realnem svetu

Učenci dobijo minerale na ogled. Njihova naloga je, da opredelijo minerale na podlagi zapiskov pri igri. Hrapava porcelanasta ploščica se lahko uporabi za ugotavljanje barve črte minerala. Razložite učencem, kako se lahko na ta način določi mineral. Barva črte minerala ni vedno enaka barvi, ki jo ima mineral, ampak odraža barvo mineralnega prahu.

Ko končajo, v sklopu diskusije vprašajte učence, za kateri mineral so mislili da gre. Začnite s prvim mineralom - glinencem, potem jih vprašajte tudi za ostale. Vprašajte učence, kako so določili minerale.


9. korak. Pogovor o mineralih in njihovi uporabi kot surovine

Poslužite se spodnjega materiala za pogovor o mineralih in njihovi uporabi v realnem življenju. Če je mogoče, uporabite slike vsakdanjih predmetov, kot so dragi kamni ali predmeti v sobi (npr. cink in jeklo).

Glinenec

Sfalerit

Granat


10. korak. Ocenite vajo

Vprašajte učence, kaj so se naučili in kaj si bodo zapomnili iz tega pouka. Vprašajte jih tudi, če se je bilo zabavno najprej igrati z različnimi predmeti in si nato ogledati resnične stvari, ki so jih prej videli v igri. Lahko jih tudi vprašate, ali se jim zdi igra težka in, ali bi kaj podobnega ponovili.