lecture1.jpg

Luento: Kivet ja mineraalit

Tässä harjoituksessa oppilaat pääsevät työstämään taitojaan luonnontieteissä, tietojenkäsittelyopissa ja englannin kielessä samalla kun he katselevat ja kuvailevat erilaisia kiviä ja mineraaleja niin BetterGeossa kuin tosimaailmassakin. Tämä harjoitus muodostuu kahdesta useampaan vaiheeseen jaetusta osasta, jotka löytyvät alta.

Mitä tarvitset?

  • Yksi tietokone jokaista kahta oppilasta kohti. Tietokoneelle pitää olla asennettuna sekä BetterGeo että ResetMap-modi. Tätä harjoitusta varten tehty erityinen kartta, joka löytyy tästä linkistä: linkki.

  • Kokoelma kiviä ja mineraaleja (gneissi, gabro, kalkkikivi, granaatti, sinkkivälke, maasälpä) jokaiselle ryhmälle.

  • Naula tai jokin muu metallinen esine, jolla kiviä voi raaputtaa.

  • Posliinilautanen tai -sulake, johon oppilaat voivat raaputtaa mineraaleja nähdäkseen niiden viirun värin.

  • Värikyniä

  • Ohjeet oppilaille (voidaan ladata täältä: linkki

Ikä ja luokkakoko?

TTämä harjoitus soveltuu ikäryhmälle 8–11. Luokkakoko riippuu siitä, miten tottuneita luokkalaiset ovat Minecraftin käyttämisessä tietokoneella. Pienempiä, enintään kahdeksan ryhmän luokkakokoja suositellaan kokemattomille luokille.

Vaadittava aika?

Harjoitus vie noin 1,5 tuntia kokemattomalta luokalta, mutta Minecraftin käyttämiseen tietokoneella tottunut luokka voi selvitä nopeammin, sillä harjoituksen käynnistämiseen menee kaiken kaikkiaan vähemmän aikaa.

Vaikeustaso?

Alhaisesta keskitasoon. Vaikeustaso riippuu siitä, miten tottuneita luokkalaiset ovat käyttämään Minecraftia tietokoneella. Joillakin oppilailla on aluksi vaikeuksia ohjauksen kanssa. Suosittelemme käyttämään BetterGeoEdu-verkkosivun ohjeistuskeinoja.

 

Osa 1: kisailu


Vaihe 1. Valmistelu

Luokka jaetaan pareihin. On hyvä, jos jompi kumpi parista on aikaisemmin pelannut Minecraftia. Jokainen ryhmä saa tietokoneen, ohjeet ja värikynät. Toinen ryhmän jäsenistä alkaa pelata sillä aikaa kun toinen tekee muistiinpanoja.

Kun puolet ajasta on kulunut, jäsenet vaihtavat paikkoja keskenään, jotta molemmat pääsevät pelaamaan. Puoliaika ilmoitetaan selkeästi pelin sisäisissä kylteissä.


Vaihe 2. Kivet BetterGeossa

Käynnistäkää tietokoneet. Oppilaat valitsevat mukautetun yksinpelimoodin valitsemalla ensin Singleplayer, sitten Create from template ja Choose exercise Minerals and rocks, minkä jälkeen he voivat syöttää nimensä. Kaikki pelaavat yksinpelitilassa eivätkä yhdessä monen pelaajan tilassa.

Oppilaat alkavat pelata harjoitusta varten tehdyssä erikoiskartassa. Karttaan on sijoitettu runsaasti ohjekylttejä. Harjoitus muodostuu useista pelinsisäisistä huoneista. Jokaiseen huoneeseen liittyy mineraaleihin ja kiviin liittyvä tehtävä, joka oppilaiden on suoritettava.

Ensimmäinen huone on gneissin täyttämä. Oppilaita pyydetään katsomaan kiveä (joka on Minecraftissa kuutio) ja kirjoittamaan ylös sen nimen ja tekemään siitä piirroksen (väri, tekstuuri). Oppilaiden pitää myös selvittää, miten kovaa kyseinen kivi on. Tämän voi tehdä käyttämällä aloitusalueella saatua hakkua ja pitämällä vasenta hiiren painiketta pohjassa. Oppilaat kirjaavat ylös kiven murtamiseen kuluneen ajan (sekunteina). Tämä aika antaa arvion kiven kovuudesta. Tuloksia voidaan vertailla myöhemmin.

Kun oppilaat ovat suorittaneet ensimmäisen huoneen loppuun, he jatkavat seuraavaan huoneeseen oven kautta. Ensimmäisissä kolmessa huoneessa on kiviä, joille oppilaiden pitää tehdä samat asiat. Kun oppilaat ovat läpäisseet kolme ensimmäistä huonetta, he saapuvat pelissä portaikkoon, joka merkitsee puoliväliä ja vaiheen kaksi loppua.


Vaihe 3. Mineraalit BetterGeossa

Kun oppilaat ovat suorittaneet vaiheen kaksi, he vaihtavat paikkoja niin että muistiinpanojen tekijä pääsee pelaamaan ja päinvastoin. Tämä ilmoitetaan myös pelissä olevalla kyltillä.

Ensimmäiseen vaiheen kolme huoneeseen päästäkseen oppilaiden pitää vastata pelin sisäiseen kysymykseen. Kysymys koskee heidän juuri näkemiäänsä kiviä. Ensimmäinen kysymys on ”Onko gneissi raidallista?”. Vastaukset näkyvät kahden oven yläpuolella, ja oikean oven valitsemalla pääsee seuraavaan huoneeseen. Oven avatakseen oppilaiden pitää käyttää hakkujaan murtaakseen tiensä läpi oven. Tämän tarkoituksena on arvailun hidastaminen. Väärän oven läpi murtautuminen johtaa tyhjään huoneeseen, jossa on kyltti, joka kehottaa kokeilemaan toista ovea.

Kun oppilaat ovat valinneet oikean oven, heille näytetään vitriinissä oleva mineraali. Oppilaat kirjaavat ylös mineraalin nimen ja tekevät siitä piirroksen.

Kun oppilaat ovat valmiita, he jatkavat seuraavaan huoneeseen samankaltaisilla kysymyksillä kuin aiemminkin. Kaikkiaan on löydettävä kolme mineraalia.


Vaihe 4. Vapaa pelimuoto

Kun oppilaat ovat valmiita kolmen kiven ja kolmen mineraalin kanssa, he saavat pelata vapaasti, kunnes kaikki ovat valmiita. Viimeisestä huoneesta poistuessaan he pääsevät pelin vapaasti pelattavalle alueelle. He voivat halutessaan suorittaa kylteissä annettuja tehtäviä. Kun kaikki ovat valmiita, siirrytään vaiheeseen 5.

 

Osa 2: Tunnista mineraalit ja kivet todellisessa elämässä


Vaihe 5. Valmistelu

Osaa 2 varten tietokoneet viedään pois. Ohjeet ja oppilaiden tekemät muistiinpanot ovat käytettävissä tässä harjoituksessa. Valmistele kivi- ja mineraalisarjat kullekin ryhmälle. Vaihetta 6 varten jokainen ryhmä saa naulan sekä kolmen kiven joukon (tai naulan sijasta jonkin muun esineen, jolla koekiviä voi naarmuttaa) Vaihetta 8 varten oppilaat saavat kolmen mineraalin joukon sekä posliinilautasen (tai -sulakkeen) raaputusta varten. Suurennuslasi on valinnanvarainen.


Vaihe 6. Kivet tosielämässä

Oppilaat saavat kivet katseltavakseen. Oppilaiden tehtävänä on tunnistaa kivet pelaamalla peliä kokoamiensa muistiinpanojen avulla. Naulaa voidaan käyttää tarkistamaan, miten kovia kivet ovat; jos kivi naarmuuntuu, se on todennäköisesti pehmeää kiveä. Käyttäkää tarpeen vaatien hansikkaita tai muita suojavälineitaä.

Kun kaikki ovat valmiita, kysy luokalta, minkä kiven he ajattelivat olevan mikäkin. Aloita ensimmäisestä kivestä eli gneissistä. Kysy oppilailta miten he tunnistivat kivet.


Vaihe 7. Kerro kivistä ja niiden käytöstä raaka-aineina

Käytä alla olevaa esimerkkiaineistoa kertoaksesi kivistä ja siitä, mihin niitä käytetään tosielämässä. Mikäli mahdollista, käytä kuvia oikeista asioista kuten rakennuksista.

Gneissi

Gabro

Kalkkikivi


Vaihe 8. Mineraalit tosielmässä

Oppilaat saavat mineraalit katseltavakseen. Oppilaiden tehtävänä on tunnistaa mineraalit peliä pelaamalla kokoamiensa muistiinpanojen avulla. Posliinipalaa voidaan käyttää selvittämään minkä värisen viirun mineraali jättää. Selitä oppilaille miten tätä voidaan käyttää mineraalien tunnistamiseen. Viirun väri ei aina ole sama kuin mineraalin itsensä väri, mutta se muistuttaa mineraalijauheen väriä.

Kun kaikki ovat valmiita, kysy luokalta, minkä mineraalin he ajattelivat olevan minkäkin. Aloita ensimmäisestä mineraalista eli maasälvästä. Kysy oppilailta miten he tunnistivat mineraalit.


Vaihe 9. Kerro mineraaleista ja niiden käytöstä raaka-aineina

Käytä alla olevaa esimerkkiaineistoa kertoaksesi mineraaleista ja siitä, mihin niitä käytetään tosielämässä. Mikäli mahdollista, käytä kuvia tosielämästä kuten jalokivistä, tai jopa huoneessa olevia esineitä (esimerkiksi teräksessä käytetystä sinkistä).

Maasälpä

Sinkkivälke

Granaatti


Vaihe 10. Arvioi oppitunti

Kysy oppilailta, mitä he oppivat ja mitä he tulevat muistamaan oppitunnista. Kysy myös, oliko hauskaa pelata peliä ja sitten nähdä tosielämän asioita, jotka he pelissä näkivät. Voit myös kysyä oliko harjoitus heidän mielestään vaikea, ja haluavatko he tehdä jotain samanlaista toistamiseen.